Verdier

Copyright © 2012 . All Rights Reserved

godkontroll.no

 

Våre verdier

 

Forståelse

Lytte ydmykt til ledere og medarbeidere som kjenner virkeligheten i sin bedrift, og bruke analyser og prosessforståelse til å formulere problemer og løsninger

 

Kreativitet

Finne gode og tilpassede løsninger for bedriften, som oppleves av de ansatte som lettfattelige og nyttige.

 

Faglig integritet

Løsningene og kreativiteten skal være i henhold til lovkrav og systemenes krav. Det skal være reell vilje til å jobbe systematisk etter systemene som bedriften velger.

 

Rådgivningen skal være ærlig, selv om den kan være upopulær for mottakeren.

 

Det samme gjelder å innrørmme egne feil.

 

 

 

 

Ring oss på 483 69 998