Om oss

Copyright © 2012 . All Rights Reserved

godkontroll.no

 

Stig Gunnar Kristiansen

 

Denne bedriftsrådgiveren er utdannet jurist og høgskolekandidat økonomi/ administrasjon. Han er sertifisert som kvalitetsleder og kvalitetsrevisor. I tillegg har han HMS-rådgiverskole.

 

Han har mange års erfaring med ledelse, prosjekt, styring av kvalitet, HMS og ytre miljø.

Akkrediterte sertifikater

 

Etter gjennomført kvalitetslederskole og revisorkurs ved Teknologisk Institutt har Stig Gunnar Kristiansen avlagt eksamen ved Quality Management Certification. som er akkreditert av Norsk Akkreditering som sertifiseringsorgan for personell i henhold til kravene i ISO/IEC 17024

Referanser

 • God prosessforståelse
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne
 • Blikk for forbedringer
 • Analytisk
 • Bruker-orientert

   

Nøkkelkvalifikasjoner

Prosjekterfaring

 

 • ITB og systemutprøving
 • Prosjekthotell
 • Etablere styringssystemer
 • Miljøanalyse
 • Forbedringstiltak
 • Kvalitetssikring
 • Relokalisering
 • Byggherrens representant
 • Implementering