ISO9001

Copyright © 2012 . All Rights Reserved

godkontroll.no

 

Utvikle system for å styre kvalitet og/eller HMS

 

Få bistand til å utarbeide et styringssystem som tilfredsstiller kravene i

 

ISO 9001 (kvalitet),

ISO 14001 (ytre miljø),

OHSAS 18001 (arbeidsmiljø) og/eller

internkontrollforskriften (HMS),

 

Vi kan bistå med:

  • prosjektledelse
  • prosessanalyser
  • utforming av prosedyrer, prosesskart, flytdiagram, sjekklister
  • metoder for forbedring
  • kryssreferanse til standarder/lovverk
  • oppsett av programvare for styringssystemer

Ring oss på 483 69 998